På fredag 16/10-15 är höstens ledningsmöte för Näringslivet för Borås Framtid. En unik sammansättning av representanter från politiken, näringslivet och skolan kommer bland annat diskutera hur vi gemensamt kan förbättra möjligheterna för elever att klara skolan med godkända betyg.