HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Mikaela

Jag är född och uppvuxen i Borås och har gått på Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet, där fem veckor av studierna var förlagda på Santa Rosa Junior College i Kalifornien, USA. Efter gymnasiet har jag bott och arbetat i Sydney, Australien och ska i början på 2016 påbörja studier (Bachelor of International and Global studies) vid University of Sydney. Jag passar bra för uppdraget eftersom jag tycker om att få följa, och vara delaktig, i den positiva utveckling som elever på GradeUp gör. Att även få vara en förebild och få möjligheten att motivera elever till att prestera bättre i skolan gör GradeUp till ett fantastiskt roligt jobb.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se