HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Rebecca

Jag har arbetat på GradeUp i ca: 3 år. Under tiden har jag hunnit avsluta mina gymnasiestudier på Hvitfeldska gymnasiet, naturvetenskaplig linje matematik spets samt hunnit börja läsa till psykolog på Göteborgs Universitets psykologprogram.

Varför jag vill arbeta med Destination Gymnasiet?

Jag får träffa en mängd olika ungdomar. Att få se dem utvecklas inom ämnet matematik, som jag själv tycker är fantastiskt, är otroligt givande. Jag har själv dyslexi och känner själv att mer tid och vägledning kan bidra med väldigt mycket. Men det bästa med att jobba med dessa ungdomar är att vara med när de inser att de har en potential, när ämnet inte längre är en pina utan helt plötsligt börjar bli lite intressant också.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se