HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Victor Asp

Jag är uppvuxen i Borås och läste samhäll-idrott på Sven Eriksongymnasiet. Efter mina gymnasiestudier jobbade jag några år i kök på olika restauranger i Borås. Hösten 2016 påbörjade jag ett femårigt program på Göteborgs universitet för att bli sjukhusfysiker.

Jag trivs jättebra med mitt jobb som studiecoach på GradeUp och Destination Gymnasiet där jag framförallt coachar i matematik, men även i de naturvetenskapliga ämnena. Jag tycker det är fantastiskt att få dela med mig av mina kunskaper till elever och försöka bidra med lite extra motivation som kan behövas för att man ska klara av nya moment.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se