HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Abdihalim

Abdihalim, Erikslundskolan

”Jag är här för att jag behöver hjälp med att klara 9:an. Det är väldigt bra att vara här för man får mycket hjälp med matten och eftersom det är mindre grupper kan jag fråga ofta. Jag har inte bestämt mig för vilket gymnasieprogram jag vill gå, just nu hoppas jag bara på att bli behörig.”

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se