HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Saleban

Saleban, Erikslundskolan

”Jag bestämde mig för att komma hit och få hjälp med matten för att jag vill ha så bra betyg som möjligt. Först var jag rädd för att det skulle vara tråkigt, men sen kände jag att det här är ett bra ställe. Det känns lättare på lektionerna nu. Här är det mindre grupper så man får mer hjälp. Jag hoppas komma in på Bäckängsgymnasiet eller Sven Eriksonsgymnasiet.”

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se