HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Beyond Communication

Om Beyond Communication

Reklambyrå med erfarenhet från stora strategibyråer, små kommunikationsbyråer, egna reklambyråer och kundsidan. Med senior kunskap och kompetens, ung drivkraft och koll på framtidens media. Alla med lusten och viljan att göra något nytt.

Varför stöttar vi det här initiativet?

Kunskap är grunden för stabila och fungerande individer. Om vi inte stöttar och hjälper andra som av olika anledningar möter på större svårighet och motstånd än vad de för tillfället klara av att hantera, är vi aktivt med och underminerar allas vår framtid.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se