HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Kanico

Om Kanico

Kanico är ett lokalt, familjeägt fastighetsbolag som bildades 1998. Kanico äger och förvaltar både bostäder och lokaler i centrala Borås varav utvecklingsprojektet Simonsland är ett av dem.

Kanico, med Hanna Lassing i spetsen, satsar på hållbarhet och utveckling. Det gäller inte bara inom fastigheter utan samhället i sin strukturella grund. Kanico vill se Borås utvecklas till en ännu bättre stad.

Varför stöttar vi det här initiativet?

Satsningen Destination Gymnasiets syfte att se till att att fler elever tar sig vidare från grundskola direkt till gymnasiet minskar risken för utanförskap och bidrar till att skapa ett bättre samhälle. Det är självklart att en satsning som bygger Borås och stärker unga medborgare är något Kanico vill vara med på.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se