HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Mecka

Om oss:

Mecka är en centrifug för kreativitet som skapar affärsvärden i den digitaliserade världen.

Varför Mecka är med:

Borås ska vara en stad i ständig utveckling. För det krävs unga människor med tro på framtiden. Kunskap är en grund för det. Och där kommer Destination Gymnasiet in.

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se