NU ÄR HÖSTENS SATSNING IGÅNG

Satsningen Näringslivet För Borås Framtid har ett fokus på att  i samarbete med rektorer och lärare få elever godkända så att de kan söka sig vidare till gymnasiet. Gemensamt kan vi skapa hållbara, långsiktiga förutsättningar för att Borås ska bli en föregångskommun när det gäller utbildning och utveckling.