HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

Så här jobbar vi!

 

Uppstarten sker med ett individuellt introduktionsmöte där både förälder och elev deltar. På mötet får eleven berätta om, hur man vill jobba under passen och hur man tycker att man lär sig på bästa sätt samt vilka betygsmål man har. Då vet vi vad vi har att förhålla oss till och när passen startar upp kan vi på ett effektivt sätt jobba tillsammans med eleven.

 

Söndagar på brygghuset

Vi har valt att vara på Brygghuset vid varje studietillfälle. Eleven kommer bort från sin ursprungliga skolmiljö och sin identitet man har på sin skola. Genom att skapa nya konstellationer hamnar eleven i ett nytt sammanhang. De träffar andra elever från olika delar av Borås som alla är där med samma målsättning.  Vi arbetar medvetet på att skapa en omgivning där betoning läggs på att stärka elevernas självkänsla, självförtroende och motivation.

 

Repetera-befästa-förbereda

Eleverna utgår i från det material de jobbar med i skolan. Under studiepassen får eleven de extra förklaringar av studiecoachen som behövs för att tydliggöra och befästa det som gåtts i genom på lektionerna i skolan. Finns tid så förbereder man för det som ska tas upp på nästkommande lektioner så att eleven har en förförståelse och enklare kan hänga med.

 

Studiecoacherna

Studiecoacherna har kvalificerad ämneskunskap och förmåga att motivera och inspirera eleverna. De vet hur viktigt studieteknik är och vilken arbetsinsats som krävs för att lyckas väl. Studiecoacherna har ingen bedömande eller betygsättande funktion utan finns till för att förklara och befästa det eleverna gjort i skolan.

 

Förväntningar och mål

Våra förväntningar är att alla elever, 100%,  ska nå minst godkänt betyg. Att vi förväntar oss att eleven kan, är en förutsättning för att de ska tro på sig själva. Vi jobbar pedagogiskt och metodiskt, engagerat och ihärdigt varje söndag för att ge eleverna det extra som de behöver för att nå sina delmål och mål.

 

 

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se