Speed Group fick den 14 oktober priset Utmärkelsen 2015, kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter. Priset delas ut av Sakrådet (Svenskt Näringsliv, TCO , LO, SACO , Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg , Göteborgsregionen, Företagarna och Arbetsförmedlingen).

 

Juryns motivering:

”Speed Group har tillsammans med Navet Science Center i Borås utvecklat ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt samarbete med skolor inom teknik och industri. Arbetet är genomtänkt och involverar skolans alla delar, och riktar sig till elever i alla åldrar: lärare besöker företag för att tydliggöra kompetensbehov, företag utarbetar elevuppgifter, och mentorskap skapar möjligheter till praktik, sommarjobb eller extrajobb.”

 

Vi är fantastiskt glada och stolta och ser priset som en milstolpe i vår långsiktiga strategi och vårt hållbarhetsarbete. Vi tackar också våra samarbetspartners, Navet, Volvo bussar, Ericsson och Parker som varit delaktiga i delar av det arbete som Speed Group nominerades för.

 

VD, Catrin Wirfalk

 

På fredag 16/10-15 är höstens ledningsmöte för Näringslivet för Borås Framtid. En unik sammansättning av representanter från politiken, näringslivet och skolan kommer bland annat diskutera hur vi gemensamt kan förbättra möjligheterna för elever att klara skolan med godkända betyg.