HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

RESULTAT VÅRTERMINEN 2015

Under vårterminen 2015 deltog 47 elever i åk9.

85 % av dem läste upp ett eller flera betyg.

Fokus låg på kärnämnena; svenska, engelska och matematik.

resultat

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se