HEM SATSNINGEN MÖJLIGGÖRARNA RESULTAT VT2015 OM OSS

VÅR FRAMTID STÅR INFÖR
STORA UTMANINGAR

Allt fler elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg och möjlighet att ta sig vidare till gymnasiet. För samhället innebär det enorma kostnader – för individen är det förödande. Varje dag redovisas allt sämre betygsresultat från hela landet. Borås är långt ifrån ett undantag. Än.

DET KRÄVER UNIKA
SAMARBETEN OCH IDÉER

Kvalificerade unga högskole- och universitetsstudenter hjälper ungdomar så de höjer betygen och får möjligheten att ta sig vidare. Det är kostnadsfritt för elever och skola tack vare att studiehjälpstimmarna finansieras av näringslivet – som i sin tur är med och bygger ungdomarnas, sin egen- och Borås kommuns framtid.

Vi utgår ifrån att alla elever kan nå målen om de får rätt förutsättningar. Vi hjälper eleven så att uppgifterna de har i respektive ämne blir begripliga och hanterbara då blir också ämnet meningsfullt. När det känns meningsfullt skapas motivation. Härifrån är det inte långt kvar till resultaten.

SÅ HÄR GÅR PROCESSEN TILL

Destination Gymnasiet - Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås - 033-13 45 55 - ledning@borasframtid.se